QN NEWSTYLE ENTERTAINMENT | THU ÂM | QUAY PHIM | ĐÀO TẠO

Thu Âm, Master, Mix, Hòa Âm Phối Khí, Cover

Thu Âm, Master, Mix, Hòa Âm Phối Khí, Cover (QN NEWSTYLE) Chuyên Nghiệp.